Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka KPST CUP 2012

 

K l u b    p ř á t e l    s t o l n í h o    t e n i s u
 
 
K P S T     -     Hradec     Králové
s  podporou   Města   Hradec Králové
 
pořádá   
 
2. ročník  finále celostátní postupové   soutěže   týmů 
mužů ve stolním   tenisu
 
 KPST  CUP 2012 ČR - KP          
 
Klubová Porovnávací Soutěž Týmů
 
P O Z V Á N K A    k   účasti 
************************************

Váš oddíl  se touto osobní  pozvánkou může stát  účastníkem  na   akci   >            

2. ročník    finále   celostátní    postupové   soutěže   3člených   týmů   mužů    nazvané  

Klubová  Porovnávací    
   Soutěž Týmů „   > KPST CUP 2012 ČR - KP  
ve  stolním   tenisu.
Finále  2. ročníku soutěže    proběhne  opět  v  Hradci Králové. 
Pilotního 0.ročníku 2010 se účastnilo 10 týmů z  8 oblastí níže uvedených 5 regionů.      Konečné pořadí bylo : 1. Slavie Kroměříž, 2. SKP Ústí n/L., 3. Sokol Líně, 4. KPST HK.
Pořadí v 1. ročníku 2011: 1. Baník LÍNĚ, 2. Údržbáři HRANICE, 
3. Sokol NĚMČICE n/Hanné
 
I. Všeobecná   ustanovení
 
1. Pořadatel : KPST  -  Klub přátel  stolního  tenisu  Hradec  Králové
 
2. Termín :        28. – 29. září 2012     pátek ( státní svátek ) - sobota   
 
3. Místo :         sportovní hala Speciální ZŠ a Praktická škola, Hradecká 1231, ( mapa ) 
Hradec Králové ( od nádraží linky č. 1 a 9 výstup stanice Heyrovského )
        Autem příjezd dle mapy GPS : 50°12'6.219"N, 15°50'2.779"E
 
4. Řízení soutěže :     Ředitel -                               Cibor   Pavel
                                    Hlavní rozhodčí -                Kozák Ladislav lic. A
                                   Hlavní pořadatel -                Rákosník   Vladimír
 
5. Podmínky účasti :    
                      - soutěž je určena pro muže starší (18 let)
                 - dosažení věku v  roce konání finále ( 2012 ) 
                 - pro všechny oddíly        
                    níže uvedených regionů a oblastí ČAST
                 - pro registrované hráče – platí omezení výkonnosti max.   
                   do soutěže KP 1.tř.
                 - omezení > hráč KPmůže mít v odehrané sezóně  
                    2011/12 max. do 25% účasti      
                    v soutěži DM, ne vyšší. Týmy postupující > sestupující z
                    DM se nemohou zúčastnit.
                  - kontrolním kritériem hráče je hodnocení jeho
                    úspěšnosti a účasti (ne žebříček)      
                    v  nejvyšší jím   hrané soutěži sezóny    2011 / 12
                    (uvést  v   soupisce).
                    I když je hodnocení jednotlivých hráčů týmu   uvedeno na    
                    internetu ( upřesněte  odkaz na www ) 
                       - místo trvalého pobytu musí mít účastník ve spádové
                         oblasti kterou reprezentuje    a   nebo musí  být  stálým 
                          členem oddílu za který se účastní ( uveden na ES ).
                       - zákaz   účasti hráčů a hráček hrajících   v  zahraničních 
                          soutěžích.
                      - složení týmu je pouze  z  hráčů jednoho oddílu 
 
6. Přihlášky :    zasílejte klidně  ihned  na uvedený e-mail do 
                           16. září  2012.  
           
7. Soupisky :    Soupiska týmu > Řádně ve všech bodech vyplněnou  
                          Soupisku odešlete nejlépe ihned na e – mail  
 kpstcup@email.cz                
                          (jako přílohu Word s koncovkou .doc, PDF) 
                           nejpozději však do 16. září 2012  .
 
8. Startovné :   kategorie A - tým   3muži KP 1. tř.  >  1 300,- Kč. /   tým
                          Účastnický poplatek   za každý přihlášený   tým   
                          uhradí vedoucí týmu ještě   
                          před odesláním   vyplněné soupisky   pořadateli
                          převodem  na bankovní  účet 
                          mBank   číslo :   670100 - 2201661437 / 6210. 
                          Nezapomeňte   uvést   přidělený VS  (variabilní symbol )
                          název  týmu  a  zaznamenat   datum  úhrady  do soupisky 
                          ( pro příp. dohledání platby ).

9. Ubytování : je zajištěno  pro všechny účastníky v  Hotelovém domě, 
                          ACADEMIC 1177,  příjezd autem   po vnitřním okruhu 
                          dle mapy, 2 – lůžkové pokoje          
                          cena   290,- Kč. osoba / noc ( bez snídaně ). 
                           Prohlídka interiéru ubytování na     
                           www.hotelovydum.cz . Závazné  požadavky
                           na ubytování uveďte přímo do    
                           soupisky týmu nebo do další přílohy.
 
10. Občerstvení : zajištěno v  areálu 
 
11. Náklady :    veškeré náklady spojené s  účastí   týmu   hradí  vysílající
                           organizace,  kterou tým   ve   finále reprezentuje
 
 
12. Informace : KPST HK   -  Vladimír   Rákosník 
                            mobil : 721 296 511,     739 660 053 
                             e – mail :   kpstcup@email.cz             
 
II.    Technická   ustanovení 
 
13. Předpis :    hraje se dle platných pravidel stolního tenisu, soutěžního
                          řádu  a těchto pokynů.  
                          Jednotlivé zápasy se hrají   na tři  vítězné sety. Utkání do
                           vítězného bodu.  
 
14. Kategorie :   3 muži KP >   3-členné týmy s  rozpisem A-B-C : X-Y-Z ,
                             pořadí zápasů :
čtyřhra, A-X, B-Y, C-Z, B-X,A-Z,C-Y, B-Z,C-X,A-Y, +       případná  dodatková čtyřhra), do zisku vítězného  6 bodu.
                     Týmy složené z  hráčů jednoho oddílu max. do KP 1.tř.
 
15. Systém finále : dvoustupňový : I. stupeň : 4 skupiny po 4 týmech
                         (každý s každým o nasazení  v pavouku ve II. stupni)  
                         II. stupeň : vylučovací K.O. s dohráním o celkové konečné
                         pořadí.
 
                          Střídání hráčů je povoleno 1x v utkání.
                          Ve skupině platí nerozhodný výsledek   5 : 5 , 
                           pomocně rozhodují vzájemné,celkové  sety,míčky.
                           Při rovnosti   a nutnosti  rozhodnutí o pořadí - 
                          dodatková čtyřhra. Při nerozhodném výsledku 5 – 5 ve 
                          II. stupni se vždy hraje další dodatková čtyřhra 
                           – nesmí být totožná s  úvodní.
                         Při prezentaci proběhne kontrola dokladů OP všech hráčů dle soupisky.       
                         Vedoucí jednotlivých týmů zodpovídají za nominaci svých hráčů do finále. 
Tým, který nedodrží pokyny a podmínky účasti hráčů,  bude bez  náhrady   
vyloučen. 
 
16. Ceny :      Týmy umístěné do 3. místa v  2. ročníku obdrží   věcné ceny                         v celkové hodnotě  min. 5 000,- Kč. 

FINÁLE   >     se účastní 16 vítězných ( zatím  pozvaných) týmů   
                        přihlášených   z  jednotlivých   oblastí ze všech regionů
                        celé České   republiky.                     
                         Všichni účastníci finále se zúčastní   dobrovolně s 
                         vědomím svého zdravotního  stavu a na vlastní  
                         nebezpečí po celou dobu finále. 
            
16. Účastníci:  letos  všichni pozvaní zástupci  těchto 1-5 / regionů  ČR,
                          a-c / oblastí.  
Při neobsazení místa  z  některé  oblasti bude  toto  místo  obsazeno  náhradním  i druhým přihlášeným  týmem z  jiné oblasti.
                                                                                                                    Přihlášené týmy
 
 
                         1/ Čechy – střed   >   oblasti   a/ Praha                    >  
                                                                          b/ střední Čechy       >                         
                         2/ Čechy – západ  >   oblasti   a/ Ústecký                >  
                                                                           b/ Karlovarský         >  
                                                                           c/ Plzeňský               > 
                         3/ Čechy – východ > oblasti  a/Královehradecký   >  .
                                                                           b/Pardubický            > 
                                                                           c/Liberecký              >  .
                         4/ Morava – jih    > oblasti    a/ Jihočeský             >   .
                                                                           b/ Vysočina              >   
                                                                           c/ Jihomoravský       > 
                         5/ Morava – sever > oblasti   a/ Moravskoslezský >  
                                                                           b/ Olomoucký          > 
                                                                           c/ Zlínský           >  
                         6/ Pořadatel     >                      a/ Divoká karta       >  
                                                    b/ Pořadatel  > KPST Hradec Králové
 
 
 
Klub přátel   stolního   tenisu   Hradec Králové Vám přeje   co nejlepší výsledky v   letošní sezóně   a  žádá   o   váš   přístup  
„   Fair   play „    při   účasti   v  této   soutěži.
                                                                                                                                                                                                                                           
  
Program   finále
 
 
16. Časový plán :   (při účasti všech 16 týmů)
 
                                   pátek -     28. září 2012  ( státní svátek )
 
                08,00 - 09,00 hod.     Prezentace hráčů v Hotelovém domě
                09,00 - 09,45 hod.     Rozehrání týmů
                09,45 - 10,00 hod.     Oficiální   zahájení   finále 
                10,00 - 19,00 hod.     1. hrací den                  
 
                                    sobota -   29. září  
                08,30   - 09,00 hod.     Rozehrání týmů
                09,00   - 18,00 hod.     2. hrací den
                18,00   - 20,00 hod.     Večeře
                20,00   -  01,00 hod.     Slavnostní vyhlášení vítězů,           
                                                        předání cen   a společenské 
                                                        zakončení   finále   
                                                        KPST CUP 2012 ČR - KP                                        
                                    neděle -   30. září   
                 do    09,00 hod.            Uvolnění ubytování a odjezd účastníků 
 
 
 
 
Za organizační výbor finále  v   Hradci   Králové
      Vladimír Rákosník          dne         9. 8. 2012

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář